دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 6520
تعداد نوشته ها : 9
تعداد نظرات : 4
Rss
طراح قالب
وحيد اسدي

مراد از نعمت باطنی چیست؟

محمد بن زیاد ازدی میگوید :از آقایم امام کاظم (ع)پرسیدم منظور این آیه چیست؟

(...واسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة...)و نعمتهای آشکارو پنهان خود را بطور فراوان بر شما ارزانی داشته است

آن حضرت فرمود:«النعمة الظاهرة الامام الظاهروالباطنة الامام الغائب»

فقلت له:ویکون فی الائمة من یغیب؟

<مراد از نعمت ظاهره امام ظاهر است ونعمت باطنی امام غائب است.>

گفتم مگر بین امامان کسی غائب هم خواهد شد؟

قال: نعم یغیب عن ابصار الناس شخصه ولا یغیب عن قلوب المومنین ذکره وهو الثانی عشر منا یسهل الله له کل عسیر ویذلل له کل صعب ویظهر له کنوز الارض ویقرب له کل بعید ویبیر به کل جبار عنید ویهلک علی یده کل شیطان مرید ذاک ابن سیدة الاماء الذی یخفی علی الناس ولادته ولا یحل لهم تسمیته حتی یظهره الله عز وجل فیملا به الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما(2)

فرمود : آری شخص او از دیدگان مردم غائب میشود اما یاد او از دلهای مومنان فراموش نمیگردد او دوازدهمین امام از ماست خداوند متعال هر مشکلی را برایش آسان خواهد کرد هر سختی و(جباری) را در مقابل او رام گرداند گنج های زمین را برایش ظاهر سازد هر دوری را برایش نزدیک کند وتمام جباران ومعاندان را به وسیله او هلاک کند وبه وسیله او هر شیطان متمردی را نابود سازد او فرزند بهترین کنیزان است که ولادتش از مردم مخفی بماند ونام بردنش نیز حلال نباشد تا انگاه که خداوند وی را ظاهر کند وزمین را توسط وی پر از عدل وداد نماید چنانکه از ظلم وستم پر شده باشد.

1)سوره لقمان آیه 20

2)بحار الانوار ج51 ص150

دسته ها : عترت اطهار
شنبه بیست و ششم 11 1387

محمد بن سلیمان میگوید: پدرم در مورد آیه شریفه «هل اتاک حدیث الغاشیة»(1) از امام صادق پرسید آن حضرت جواب دادند:

« مراد قائم ماست که با شمشیر خواهد آمد وظالمان را احاطه خواهد کرد.

گفتم: وجوه یومئذ خاشعة یعنی چه؟

فرمود: همه برای قائم خاضع می شوند به گونه ای که کسی قدرت نافرمانی را ندارد/

گفتم عاملة یعنی چه؟

فرمود:به غیر از خدا آنچه که خداوند نازل کرده عمل می کند/

گفتم :ناصبه یعنی چه؟

فرمود: کسانی منصوب شدند که لایق نبودند.

گفتم :نارا حامیة یعنی چه؟

فرمود آتش دنیا مراد سوزش شمشیر قائم است ودر آخرت آتش جهنم است(2)

1)سوره غاشیة آیه 1

2)بخارالانوارج 51ص50

 

 

دسته ها : عترت اطهار
جمعه یازدهم 11 1387

آیات متععدی در قرآن کریم است که به وجود مقدس امام زمان وغیبت وقیام ایشان اشاره نموده است که باتبیین پیامبر وامامان وسوالات متععد اصحاب وشیعیان از ایشان برای ما روشن میشود. در این قسمت چند مورد از آن آیات را که شیعیان سوال کردند با جواب امامان میآوریم.

مراد از غیب در آیه کیست؟

یحیی بن ابوالقاسم میگوید:در مورد تفسیر آیات شریفه(الم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین*الذین یومنون بالغیب...)از امام صادق سوال کردم آن حضرت فرمود:

«المتقون شیعة علی(ع)واماالغیب فهو الحجة الغائب وشاهد ذلک قول الله تعالی ویقولون لو لا انزل علیه آیة من ربه فقل انما الغیب لله فانتظرو انی معکم من المنتظرین» بحار الانوار ج51ص52

< مراد از متقون شیعیان امیر المومنین (ع)هستند ومنظور از غیب همان امام غایب است شاهد این ادعا سخن خداست که میفرماید :بگو غیب (ومعجزات)تنها برای خدا(وبفرمان او)است شما در انتظار من باشید من هم با شما در انتظلرم (شما در انتظار معجزات بهانه جویانه ومن هم در انتظار مجازات شما>

 

دسته ها : عترت اطهار
جمعه یازدهم 11 1387

محمد بن مسلم از امام باقر در مورد آیه شریفه (والیل اذا یغشی والنهار اذا تجلی)< سوره لیل آیه 1و2 >پرسید آن حضرت فرمود:

الیل فی هذاالموضع الثانی غش امیر المومنین فی دولته التی جرت له علیه وامر امیر المومنین ان یصبر فی دولتهم حتی تنقضی.

قال:وانهار اذا تجلی؟

قال: النهار هو القائم منا اهل البیت اذا قام غلب دواه الباطل والقرآن ضرب فیه الامثال للناس وخاطب نبیه به ونحن (نعلمه)فلیس یعلمه غیرنا.

«منظور از لیل در این مورد دوم امیر المومنین است که در دولت ظالمان بر او گذشت که نور او خاموش گشت وآن حضرت مامور شد صبر کند تا زمانش بگذرد.

سوال کرد :والنهار اذا تجلی یعنی چه؟

فرمود نهار همان قائم از مااهل بیت است آنگاه که قیام کند بر دولت باطل غالب میشود.

خداوند در قرآن برای مردم ضرب المثل آورد وپیامبرش را ومارا به آن خطاب نمود وغیر از ما کسی آن را نمیداند» بحار الانوار ج51ص49

دسته ها : عترت اطهار
جمعه یازدهم 11 1387

رسول گرامی اسلام فرمودند:انهاکم عن الزفن والمزماروعن الکوکبات والکبرات

شمارا از رقص ووسایل لهو (مانند تار وتنبک وفلوت و...)منع میکنم(1)

منشا آلودگی:

رسول گرامی اسلام فرمودند:

حضرت یحیی به شیطان گفت این زنگ را برای چه بدست گرفته ای؟ شیطان گفت:ای پیامبر خدا این منبع وسرچشمه صداهای غنا وموسیقی طرب انگیز است وهنگامی که عده ای در یک مجاس شر وگناه جمع میشوند وبه کمک این وسایل موسیقی سروصدا در میآورند تا لذت ببرند من هم در این زمان این زنگ را حرکت میدهم تا صدای موسیقی وآهنگ زیاد تر شود در این صورت بیشتر میتوانم آنها را غرق نمایم بعد شیطان گفت:بعد از شنیدن این آهنگ ها عده ای با انگشتانشان صدا در میآورند (بشکن میزنند)وگروهی سرشان را تکان میدهند وبعضی دست میزنند واین کارهای باطل وبیهوده را انجام میدهند تا اینکه همه را گمراه میکنم ونابود میسازم(2)

آیا اسلام مخالف شادی است؟

ج-اسلام نه تنها مخالف شادی نیست بلکه شاد نبودن وچهره عبوس داشتن را مذمت نموده است بر همین اساس سفارش نموده با مردم با جهره متبسم وشاد برخورد نماید(3)حتی در عروسی ها در صورت امکان دو روز غذا دادن بدون اسراف وتجملات(4)ولی اگر گفته رقص حرام است برای آن است که رقص منشا بسیاری از آلودگی هاست.

حضرت علی میفرماید: مردی که در رفتن به عروسی ها وپوشیدن لباس های نازک وتحریک آمیز از زن (ودخترش)اطاعت کند خداوند چنین مردی را با صورت به آتش جهنم میاندازد(5).

امروزه در بیشتر مجالس عروسیهایی برپا میشود که زنان ومردان نامحرم در ان مختلطند لذا

رسول لکرم فرمودند:اگر سوزنی باشدت وضربه به سر یکی از شما فرود آید بهتر از آن است که زنی را که نامحرم است لمس کند.(6)

حال به جند نمونه از حوادث جشنهای این چنینی اشاره میکنم:

1) در ساعت 1/30 دقیقه بامداد خودروی بی ام و سفید رنگ که سرنشینانش از عروسی بازگشته بودند در اثر سرعت زیاد از مسیر خود منحرف وپس از شکستن گاردیل های محافظ پل بزرگراه شهید همت از ارتفاع 8متری سقوط کرد این حادثه 2کشته و3زخمی برجای گذاشت.(7)

2-دیوار چهار متری در یک مجلس عروسی روستای شانجان شبستر بر روی مهمانان فروریخت و35کشته و25مجروح برجای گذاشت(8)

وصدها نمونه دیگر

آیا این وقایع زنگ خطری از جانب خداوند برای برپاکنندگان وشرکت کنندگان این مجالس نیست؟

برهمین اساس حضرت علی فرمودند:

کسی که در مجالس گناه ناپاکان شرکت میکند از مصیبت وبلاهایی که در اثر گناه نصیب این مجالس میشود در امان نیست.

1)      کافی ج6ص432

2)      بحار الانوار ج63ص228

3)      سوره لقمان آیه 17

4)      وسائل الشیعه ج14ص64

5)      مستدرک الوسائل ج14ص244

6)      مرآت النسا ص117

7)      جام جم 13/5/81شماره 6450

8)      کیهان 30/5/78 ص15

 

 

 

 

 

دسته ها : راه زندگی
چهارشنبه نهم 11 1387

کلبی گوید: مردم مکه نزد پیامبر آمدند وگفتند:خدا پیامبری غیر از تو پیدا نکرد ؟ما احدی را نمی بینیم که گفته های تو را تصدیق کند .از یهودی ونصاری درباره ی تو پرسیدیم گفتند:در کتابهای آنان از تو نامی برده نشده است. پس کسی را به ما نشان بده که گواهی دهد توآن گونه که میگویی رسول خدا هستی.

پس این آیه نازل شد: (قل ای شی ء اکبر شهادة قل الله شهید بینی وبینکم...)

«بگو گواهی چه کسی بهتر از خداست؟ بگو خدامیان من وشما گواه است...:»سوره انعام آیه 19

اهل مکه گفتند عجبا!خدای متعال رسولی جز یتیم ابوطالب پیدا نکرد که بسوی مردم بفرستد پس این آیه نازل شد: (الر تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی الرجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنو ان لهم قدم صدق عند ربهم...) «الف لام را. این آیات کتاب حکیم است. آیا برای مردم شگفت آور است اینکه ما یکی از افراد آنها را بوحی ورسالت خود برگزیده وگفتیم برو مردم را از عذاب بترسان وبشارت  به رحمت  ده که مقامشان نزد خدا رفیع است؟»سوره یونس آیه1و2

بحار الانوار ج18ص235

دسته ها : عترت اطهار
سه شنبه هشتم 11 1387
سلام اولا از آرش عزیز که به مطلب قبلی نظر دادن ممنونم امید وارم همه دوستان با انتقادات وپیشنهاداتشون من رو در بهتر شدن وبلاگ یاری دهند.شاید مکررا این مطلب رو شنیده باشید که اکثر وبلاگ نویسان برای دل خودشون وبلاگ مینویسند ولی من برای رضای خدا مینویسم شاید این هم راهی باشه برای به راه راست کشیدن کسی که از خدا دور شده باشه با کمک خدا سعی دارم مطالبی رو بنویسم که بیننده با خوندنش یه جرقه ای در دلش روشن بشه تا شاید مقدمه ای باشه برای آغاز خوشبختی ودوستی با معبود که حقیقتا خیر حبیب ومحبوب است.
دسته ها : تقدیر
سه شنبه هشتم 11 1387

دل به دست آر که خلوتگه دلدار دل است

                                         راز دار حرم ومحرم اسرار دل است

دوش از روزنه ی دیده نظر می کردم

                                         دیدم ازهرعملی عامل هرکار دل است

مسجد ودیر وخرابات وکلیسا وکنشت

                                         رهسپار حرم  و خانه خمار دل است

هر متاعی که شود وارد بازار جهان

                                         دیده دلال بود لیک خریدار دل است

چند از دست دلم ناله وفریاد کنم

                                     باوجودی که مرا یاور وغمخوار دل است

دشمن خانگی ودزد درونی دل بود

                                         طالب سیم وزروجبه ودستار دل است

بعد یک عمر خیانت هله معلومم شد

                                       خائن ومجرم وبیرحم وستمکار دل است

هرکه پرهیز ندارد نبرد فیض وجود

                                          باعث محنت وبیماری بیمار دل است

روز اول که هوس کرد نمیدانستم

                                           آنکه رسوا کندم عاقبت کار دل است

همه ازغیر بنالند من ازدست دلم

                                           به خداآنکه مراکرد گرفتار دل است

ناگهان اهل دلی گفت: که هان سهو مکن

                                  غیر دل جمله به خواب اندر وبیدار دل است

دل اگز صاف شود آینه قبله نماست

                                        مشرق شمس هدی مطلع انوار دل است

عالم علم لدنی است چه گویی از دل

                                          بلکه از کیفیت عشق خبردار دل است

رومیازار دلی را که به دلدار قسم

                                          "حرم محترم عترت اطهار دل است"

نفس میشوم خودت بود محرک ساعی

                                       چند گویی که گنهکار وستمکار دل است

دسته ها :
دوشنبه هفتم 11 1387
X