دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 8515
تعداد نوشته ها : 9
تعداد نظرات : 4
Rss
طراح قالب
وحيد اسدي

محمد بن مسلم از امام باقر در مورد آیه شریفه (والیل اذا یغشی والنهار اذا تجلی)< سوره لیل آیه 1و2 >پرسید آن حضرت فرمود:

الیل فی هذاالموضع الثانی غش امیر المومنین فی دولته التی جرت له علیه وامر امیر المومنین ان یصبر فی دولتهم حتی تنقضی.

قال:وانهار اذا تجلی؟

قال: النهار هو القائم منا اهل البیت اذا قام غلب دواه الباطل والقرآن ضرب فیه الامثال للناس وخاطب نبیه به ونحن (نعلمه)فلیس یعلمه غیرنا.

«منظور از لیل در این مورد دوم امیر المومنین است که در دولت ظالمان بر او گذشت که نور او خاموش گشت وآن حضرت مامور شد صبر کند تا زمانش بگذرد.

سوال کرد :والنهار اذا تجلی یعنی چه؟

فرمود نهار همان قائم از مااهل بیت است آنگاه که قیام کند بر دولت باطل غالب میشود.

خداوند در قرآن برای مردم ضرب المثل آورد وپیامبرش را ومارا به آن خطاب نمود وغیر از ما کسی آن را نمیداند» بحار الانوار ج51ص49


دسته ها : عترت اطهار
جمعه یازدهم 11 1387
X